Oszd meg!

Add a Twitter-hez Add a Facebook-hoz Add a Startlaphoz Add az iWiW-hez Add a Google Reader-hez

Játék Androidra

Közösség

Belépés

E-mail cím:
Jelszó:

A tolkieni világ

Tolkien

     Általános jellemzõk:

 

-         Részben nyelvészeti ihletésû, egyben komplex mitológiai rendszer à magán hordozza a mitológiák minden jellemzõjét

-         Központi motívuma egyszerre archetípus, toposz és fõ hiedelemkomplexum: A Halál. „Ha megvizsgálunk bármilyen nagy történetet, amely érdekli az embereket, és hosszabb-rövidebb idõre leköti õket, akkor a történet mindig emberi történet, és tulajdonképpen mindig egyetlen dologról szól, nemde? A halálról. Elkerületlenül a halálról.” (JRRT.)

-         Bevallottan merít ismert toposzokból is, integrálni akarja õket, összhangba hozni.

-         A Biblia archetípusait is felhasználja

-         Funkció-elemek kevésbé változnak, a szüzsék állandóan à számtalan szövegváltozat, ami egy fiktív hagyomány-halmozódást és eltérõ források felhasználását hiteti el velünk a szövegen keresztül

-         A különálló mûvek, irkálmányok egyre inkább összekapcsolódnak à egységesedés felé haladás, a mítosz-elemek is ezáltal letisztulnak a rárakódottaktól

-         Miben hasonlít e tekintetben a többi mitológiára: azonos elemek, hasonló funkciók, archetipikus karakterek, ismert történet-toposzok

-         Miben különbözik: egységesebb komplexum, céltudatosabb és átgondoltabb válogatása az elemeknek, újraértelmezése az archaikusnak, új jelentések alkotása

-         Allegória kerülése: emiatt a szimbólumok a tudatalattinkra hatnak elsõsorban, tudatos megfeleltetés kerülése à archetípusok erõsebben jönnek át, mint más mögöttes jelentése. Ezért érzi sok rajongó, mintha a történetek belõlük és vágyaikból fakadtak volna.

 

 

A Hobbit:

 

-         Mesének indult, de menet közben egyre több szállal kapcsolódott a háttérben alakulgató mitológia egyes elemeihez

-         Motívum-forrásai egyaránt mitológiák, középkori irodalom és varázsmesék: Verses Edda, Beowulf, Andrew Lang és a Grimm-testvérek mesegyûjteményei, E. H. Knatchbull-Hugessen, Rudyald Kipling, William Morris, George Macdonald (pl. A hercegnõ és a kobold), és E. A. Wyke-Smith: A Snergek csodálatos országa

-         Tolkien sokszor tudatosan használja fel ezeket, nyíltan felvállalva a belõlük merítést

-         Kortárs jelenségeket is beleszõ, pl. a hobbitok mint egy letûnõfélben lévõ, kihalásra ítélt életforma

-         Döntõen európai motívumokkal él, azon belül is az északi hagyományok erõsebbek

-         A szereplõk, a tárgyak, helyszínek, cselekmény, nevek stb. mind-mind önálló szimbólumok, õsi archetípusok alkalmazásai

 

 

A Hobbit szereplõi:

 

-         Zsákos Bilbó: nem egy archetipikus hõs, inkább anti-hõs. A történet elején a Selbst jó mélyen el van rejtve benne, fokozatosan tör elõ belõle. Jungi archetípusok közül a bolond/szélhámos kategória illik rá, néha a Gyermek, nagyon ritkán a Hõs. Picit kakukktojás a sok toposz világában: ez a feladata, hogy velünk együtt ismerje meg ezeket és közelebb hozza hozzánk. Kifigurázása egy életfelfogásnak.

-         Gandalf: Fõ archetípus: a Bölcs Öreg. Irodalmi toposzok varázslója, visszatérõ része a szüzséknek. Elõképei: Merlin, Prospero, de valamilyen szinten az ókori druidák és középkori mágusok is. Eredete: Der Berggeist c. képeslap

-         Thorin: A Szembenálló archetípusa a leggyakoribb, a sértett büszkeség megszemélyesítõje, a Bosszúálló. Alapvetõen Jó figura, de gyengeségei miatt elbukik.

-         Balin: õ inkább Segítõ, Társ, aki támogatja Bilbót, néha õ is Bölcs Öregként jelenik meg.

-         Többi törp: az északi mítoszok tipikus figurái, átemelt mítosz-elemek, de természetükben van valami a mesék törpéibõl is néha. A Föld elemi képviselõi, Kapzsiság szimbólumai is valahol.

-         Smaug (Szmóg): A Nagy Ellenség, a Gonoszság és Ravaszság. Sárkány mivolta önmagában szimbolikus, õsi archetípus, ettõl nem nagyon tér el lényegesen. Toposzokból ismert módon viselkedik, amiben eltér: udvariasság, óvatosság.

-         Nagy Ork/Bolg: mindketten egyformán a vadállati gonoszság, ösztönlényi aljasság megtestesítõi. A Test, testiség szimbólumai.

-         Tündekirály: Nem egy archetípus, hanem több keveréke, árnyaltabb karakter. Jóság és Kapzsiság, Segítõ és Akadályoztató egyszerre. Királyi figura, uralkodói archetípus is. Adományozó és Irigy.

-         Beorn: õsi mitológiai hõstípus, a Hõs archetípusa, bár kívülálló és nem indul el a többiekkel, Segítõ, Próbára tevõ.

-         Íjász Bard: Hõs, Sárkányölõ, Király, annak ellenére, hogy nem fõhõs. Bölcs is a jóslataival.

-         Trollok: Ostoba pórul jártak, Akadályoztatók

-         Elrond: Bölcs, Segítõ, Adományozó

-         Pókok: mint a hálóban ülõ vadász a nyugalmat, mérgének hála pedig a bajt, a rosszakaratot, és a halált is szimbolizálja. Azzal pedig, hogy a zsákmányát selyemben elraktározza, a birtoklási vágyat testesíti meg.

-         Tündék és orkok: egymás ellentétpárjai, a két véglet, torzultság és természetesség, modernitás és hagyomány, pusztításvágy és megõrzés. Közös bennük: Kapzsiság.

-         Gollam: még nem teljesen kiforrott, itt csak Akadályozó, Szélhámos, a jungi Árnyék archetípusának megjelenítõje

-         Minden karakternek van hibája, bûne, gyengesége: az Árnyék és a Selbst szembeállítása, belsõ küzdelmek

 

 

A Hobbit cselekménye:

 

-         „Volt egyszer egy földe vájt lyuk, abban élt egy hobbit.” – tündérmese-szerû indítás (angolul kevésbé nyilvánvaló, de ott is áll)

-         Az Utazás motívuma: belsõ út, a fõszereplõ eljut valahonnan valahova, fejlõdés, kiteljesedés. A szereplõk rátalálása a jungi Selbst-re

-         Bilbó meglopja a trollokat: beavatási rítus

-         Pihenõ Völgyzugolyban: varázsmesei funkció-elem

-         Vihar: Tolkien számára félelmetes emlék, de archetípus lehetett a tudattalanban: istenek dühe, pusztító erõ

-         Föld alól kiugró koboldok és lerántják az utazókat: õsi toposz, különféle hiedelmekhez kötõdõen

-         Rejtvény-fejtés, találós kérdések: mítoszokból átvett fordulat

-         Menekülés és repülés: a repülés õsi vágya, világtól való elszakadás

-         Gandalf távozása: magukra maradás, önállósodás: ez egyfajta beavatási rítus, felnõtté válás

-         Eltévedés az erdõben: belsõ elbizonytalanodás, Útkeresés

-         Fogságba esés és szökés: ez is gyakori elem a mesék próbatételeinél

-         Folyón utazás: célirányos, behatárolt, külsõ erõ által hajtott

-         Titkos ajtón behatolás: titok felfedezése, magunkévá tétele

-         Kincsen elfekvõ sárkány: szexuális tartalom

-         Kancsó-lopás: Beowulfból

-         Harc a Sárkánnyal: Jó és Gonosz összecsapása, dualisztikus világkép, minden kultúrkörben benne van

-         Harc az aranyért: elátkozott kincs gyakori motívum, anyagi világhoz való ragaszkodás

-         Arkenkõ: ereklye-funkció, elátkozott ékszer, királyi méltóság

-         Öt Sereg Csatája: nagy epikus ütközet meseszerû leírással, cselekménye toposz, itt is a Jó és Rossz küzdelmének archetípusa idézõdik fel

-         Halál: legfõbb hiedelem-komplexum és archetípus, itt csatában elesés kapcsán, konfliktusmegoldó is

-         Hazatérés: a beavatási rítus vége, újjászületett hõs önmagára találása

 

 

A Gyûrûk Ura:

 

-         A fõ mozgatórugója a cselekményeknek valójában nem is a hatalomért folyó harc, hanem a Halál és Halhatatlanság kérdésköre: „Nincs olyan, hogy természetes halál. Semmi nem történik az emberrel, amely természetes lenne, mivel már a létezése megkérdõjelezi az egész világot. Minden embernek meg kell halnia, de minden egyes ember számára a saját halála véletlen. Még akkor is, ha tisztában van vele. A halál akkor is igazságtalan erõszaktétel. Lehet, hogy egyetért e szavakkal, lehet, hogy nem, de ez A Gyûrûk Urának mozgatórugója.” (JRRT.)

-         Tipikus Jó-Gonosz harc (jóval dualistább mint A Hobbit.)

-         Világ (Középfölde) sorsáért folyó küzdelem.

-         Utazásközpontú regény.

-         Háborúellenes (Kicsi ellentmondás: az õsi harcos erények jelen vannak a mûben.)

-         „Varázsa abban rejlik, hogy a háttérben idõnként feltûnik a történelem egy-egy darabkája; olyasmi ez, mint amikor egy messzi sziget vagy egy távoli város tornyát pillantjuk meg, amint egy pillanatra kivillan a ködbõl. Ha elérjük, oda a varázslat – hacsak nincsenek a távolban további elérhetetlen tájak.” (JRRT.)

 

 

A Gyûrûk Ura szereplõi:

 

-         Gandalf: Bölcs öreg, sokkal idealizáltabb mint A Hobbitban. Kozmikus Lény archetípusa is megjelenik benne. Erõs Ego. Varázsló.

-         Aragorn: Hõs, Király, Vadász. Erõs Persona, racionalitás megtestesítõje. Gondoskodó, Gyógyító, Alázatos.

-         Arwen: Szûz, Királykisasszony a toronyban, aki várja, hogy megmentsék (könyv). Türelem, Önuralom, Engedelmesség. Pénelopéra hasonlító toposz. Film: kezébe veszi a Sorsát, apja akaratával szembeszegül, Jós és Látnok, Misztikus lény és Anya.

-         Éowyn: Lázadó, Örök Ifjú, Amazon, Hõs, Szûz, keresi önmagát, a Boszorkányúrra való küzdelme a Fény és Sötétség Harca. Animusa nagyon erõs, ettõl a férfias jellege.

-         Galadriel: jellemében nemtelen istennõ, nincsenek tipikus nõi vonásai, nem aphroditéi, inkább Athéné típus. Az egyetlen szereplõ A Gyûrûk Urában, aki látta a Fák Fényét. Bölcs archetípus, Adományozó, Segítõ. Gondoskodása által funkcionálisan Nagy Anya archetípus is.

-         Elrond: Apa, Adományozó, Segítõ, Bölcs, Látnok

-         Frodó: a Kiválasztott, Hõs és Antihõs/bukott hõs, a könyvben Bölcs, fõleg a végén, amikor Gandalf eltûnik, õ veszi át a Bölcs szerepét.

-         Samu: Segítõ, Társ, Hûséges, Hõs, Hit és Mértékletesség jellemzi.

-         Boromir: Esendõ hõs, Antihõs, Bukott, Kétségek között vergõdõ, Thorinra emlékeztet haldoklása alatt történõ bûnbánata.

-         Legolas: Társ, Bajtárs, Segítõ, Gimli számára a hûséges és feltétel nélkül szeretõ barát

-         Gimli: Ugyanaz, mint Legolas. Könyvben: Szépség és Harmónia iránti vágy, tisztelet, innen ered plátói fellángolása Galadriel iránt. Filmekben: Bolond, vicces figura.

-         Pippin: Bajkeverõ, Örök Ifjú, a történet végére Hõssé válik. Hûség, idealizmus.

-         Trufa: Hasonló, mint Pippin. Határozottabb nála, könyv elején irányít is.

-         Gollam: A Hobbitban leírtakon kívül: Több Persona, Árnyék, Antihõs, Bolond

-         Öreg Bilbó: Bolond Öregember, Aluszékony és Feledékeny, paródia-jelleg

-         Éomer: Hõs, Harcos, Ifjú, Király (a végén), Féltõ Testvér

-         Théoden: Öreg Király, Elvarázsolt, Hõs, Apa-figura

-         Denethor: Gõgös, öntelt, büszke à Rossz Király archetípusa, Elbukott, Ellenlábas, Apa

-         Faramir: Ifjú, Hõs, Hit és Hûség, Bölcs, Idealizált

-         Szauron: Kozmikus lény, Õsellenség, Gonosz, Ellenség, Bukott Angyal

-         Nazgúlok: Halálszimbólumok, másrészt a halhatatlanságra vágyott és pórul járt emberek. Szolgák, Ellenségek.

-         Bombadil Toma és Szilszakáll: Segítõ, Adományozó, Õsi Természet-szellemek

-         Szarumán: Áruló, Akadályoztató, Bukott Angyal, Varázsló

-         Gríma: Áruló, Kém, Szolga, Talpnyaló, Hazug, Akadályoztató

-         Balrog: Démon, Ördög, Tûz, Halál, Õskáosz

-         Banyapók: Sötétség, Õskáosz, Pusztítás, Éhség

 

 

A Gyûrûk Ura cselekménye:

 

-         Születésnap: Az Élet ünnepe, diadal a Halál árnyéka felett, õsi rítus. A múlt árnyéka és a sejtelmes elõjelek miatt a Végzet megjelenése

-         Gandalf elmeséli a Gyûrû történetét Frodónak: õsi mesemondók a tûz mellett, archaikus toposz

-         Utazás-motívum, mint A Hobbitban

-         Találkozás a Fekete Lovasokkal: Halálfélelem megtestesülése, szembesülés a Veszedelmekkel

-         Öregerdõ: Ugyanaz a rengetegben elveszés-motívum, mint A Hobbit Bakacsinerdejében

-         Sírbuckák: elevenen eltemetés félelme, õsi átok, rítus

-         Brí és a fogadó: Pihenés, szakaszlezárás, új kezdete, az Emberek világa

-         Vándorral a Vadonban: Vezetõ követése

-         Széltetõ: Kísértés-motívum

-         Menekülés a Gázlóhoz: a Víz, mint Élet-motívum, az Élet Vize à keresztény utalás

-         Völgyzugoly-motívum: mint A Hobbitban + Találkozások

-         Elrond Tanácsa: Válaszút és Döntés, Szövetségkötés

-         Mória: A Tudatalattiban történõ utazás, legbelsõbb félelmeink, õsi alagút-toposz

-         Lothlórien: Gyógyulás, Próbatétel, Ajándékozás, Új útszakasz

-         Folyó-motívum, mint A Hobbitban

-         A Szövetség felbomlása, Boromir halála: Lezárás

-         A három vadász: õsi Vadász-toposz

-         Fangorn és az entek: modernitás-kritika, a Természet ereje visszavág

-         Fehér Gandalf visszatérése: túlvilági utazás, feltámadás, misztikus tapasztalás, elterjedt toposz, õsi rítusokon alapszik

-         Théoden gyógyítása: Megtisztítás, Újjászületés rítusa

-         Helm-szurdoki csata: várostrom-toposz, Hõsiesség, Civilizáció VS romboló vadállati ösztön

-         Vasudvard ostroma: Birnami erdõ motívuma

-         Szarumán hangja: Kísértés, Bûbáj, Kiátkozás

-         Szméagol megszelídítése: Megtisztítási kísérlet, Bizalom-próba, Eskü

-         Holtláp: Halál-motívum ismét

-         Fekete Kapu: Útszakasz lezárul

-         Ithilia: Rövid pihenõ, erõgyûjtés, információk szerzése, Szövetség, Segítség

-         Keresztút: Remény megjelenése, Választás

-         Morgul-völgy: próbatétel, Szenvedések kezdete

-         Banyapók odúja: Halál, Fény és Sötétség harca, Élet és Halál, lét és nemlét küzdelme, Árulás, Samu Hõssé válása

-         Minas Tirith-i események: újabb bonyodalom, kevés új toposz, régebbiek újrafelhasználása

-         Denethor máglyája: rituális öngyilkosság

-         Holtak Ösvénye: Halálfélelem leküzdése

-         Csata Pelennor mezején: õsi eposzok heroikus küzdelme, harci erények

-         Ispotály: Király gyógyító keze szakrális karizma, elterjedt hiedelem. Újjászületés.

-         Az Utolsó Haditanács: mint Elrond Tanácsa

-         A Fekete Kapu kitárul: Sorsbeteljesítés, végsõ ütközet, mint az Öt Sereg Csatája

-         Cirith Ungol tornya: Fogság, Szabadulás, Újjászületés, Remény

-         Út Mordorban: Passió-történet, Kozmikus Gonoszságban két Fénylõ Éteri Lény küzdelme, Selbst megtalálása

-         A Végzet-katlannál: Sorsbeteljesítés, Bukás, Megtörés, Gyõzelem

-         Cormallen mezeje: Katarzis

-         Koronázás: Új Kor születése, Rend helyreállása, Jutalmazás

-         Hazaút: mint A Hobbitban

-         A Megye megtisztítása: a feldúlt Otthon, a Változás szimbóluma, semmi sem lesz olyan, mint volt, Áldozat, a gyõzelem ára

-         Szürkerév: az Élettõl való búcsú, Halál-motívum

 

 

A tolkieni világ egyéb motívumai:

 

-         Hobbitlyuk: mitológiai lények közül sokan élnek föld alatti üregekben, ez a túlvilághoz, halálhoz is köthetõ, de Tolkiennél inkább földhözragadtságot jelez

-         Bot és csúcsos süveg: a varázslók állandó eszközei, archaikus vallásokig vezethetõek vissza. Bot egyben fallikus szimbólum, férfias õserõ

-         Út: utazás, küldetés szimbóluma

-         Gyûrû: teljesség, idõtlenség, korlátlanság

-         Fegyverek: hatalom, férfias erõ

-         Versek és énekek: szájhagyomány megörökítõi, a történetek terjedésének egyik módját is bemutatja egyúttal. Ókori epikus mûvek állandó eleme is.

-         A Szilmarilokban az összes archetípus fellelhetõ, és az összes ismert mítosz-toposz

 

Fõ archetípusok:

A Gyûrûk Ura

Star Wars

Harry Potter

Kiválasztott

Zsákos Frodó

Luke Skywalker

Harry Potter

Bölcs Öreg

Gandalf

Obi-wan (Ben) Kenobi

Albus Dumbledore

Nagy Anya

Galadriel

-

Lily Potter

Segítõ, Társ

Samu

Han Solo

Ron Weasley, Hermione Garnger

Bolond

Pippin, Trufa

R2D2, 3CPO, Jar-jar Binks

Dobby

Szélhámos

Gollam

Lando Carlissian

Sipor

Esendõ hõs

Boromir

Anakin Skywalker

Perselus Piton

Gonosz

Szauron

Palpatine

Tom Denem / Voldemort

Talpnyaló

Kígyónyelvû Gríma

Tarkin

Féregfark

Bukott angyal

Szarumán

Dooku gróf

(Mardekár Malazár)

„Pénelopé”-típus

Arwen

Padmé

Ginny

Uralkodó

Aragorn

Leia Organa

-

Bölcs asszony

Galadriel

Mon Mothma

Minerva McGalagony

Tudós

Elrond

Yoda

Ollivander

 

 http://www.mek.iif.hu/porta/szint/human/szepirod/kulfoldi/edda/html/index.htm