Oszd meg!

Add a Twitter-hez Add a Facebook-hoz Add a Startlaphoz Add az iWiW-hez Add a Google Reader-hez

Játék Androidra

Közösség

Belépés

E-mail cím:
Jelszó:

Skórpió ez vagyok én

Az állatöv 8. jegye a Skorpió. A Nap október 24,-november 22,között halad keresztül ezen a jegyen.

A Skorpió jegy uralkodó bolygója a Mars és a Plútó. Az asztrológusok véleménye megoszlik afelõl, hogy az 1930-ban felfedezett Plútót a Skorpió jegy társuralkodójának tekintsék-e avagy sem. Többségében hajlanak arra, hogy igen. Mindenesetre a Plutó-tulajdonságok és a Skorpió jegy tulajdonságai sok hasonlóságot mutatnak.

A Plutó jelképezi: a születés-halál, a megszületés és megújulás örök körforgását, valamint a mélyreható, kirobbanó erõt, a rejtélyes dolgokkal való foglalkozást.

A Skorpió negatív töltésû, stabil minõségû víz-jegy.

A víz-jegyekre jellemzõ érzelmi beállítottság: érzékenység, alkalmazkodóképesség, intuíció, a szétfolyásra való hajlam a Skorpió személyben párosul a fix elem tulajdonságaival: a szilárd kitartással és a határozottsággal. Mivel a víz ingadozó és labilis, ezért van az, hogy a Skorpió ember lelke mélyén harcban áll egymással a két ellentétes irányzat miatt. A negatív töltés a külvilág benyomásaira való befogadóképességet jelenti. A pozitív töltésû Mars-uralkodó viszont a kifelé hatásra törekszik. Így ez a két hatás is belsõ feszültségforrásként hat. A negatív tulajdonság leginkább a jellem méllységében és az erõ tartalékolásában jelentkezik.

A Skorpiót sas szimbólummal is ábrázolják. Mindenesetre a két jelképbõl több következtetés is levonható a Skorpió-jellem igazi jelentésére vonatkozóan. A Skorpió titkos helyeken szeret rejtõzködni. Áldozatára akkor lövelli ki mérges fullánkját, mikor az a legkevésbé várná. A sasmadár igazi otthona a magasabb szféra, melyet meghódítva kedvére szárnyalhat.

A hangsúlyozottan Skorpió személyiség

Mi is történhet, mikor a tûz a vízzel találkozik egy személyen belül?

Megindul a harc a bensõben a lélek mélyén. Mindkét hatás elementáris, s mivel a két elem keveredni nem képes, hol az egyik, hol a másik kerekedik felül, szélsõségek közt rángatva lelket-testet. A vulkán kirobbanó ereje s a tenger mélysége lakozik a Skorpió emberben. A tüzes marsikus energia és akarat az érzelmi beállítottságot, szenvedélyessé teszi. Hatalmas energiával képes küzdeni egy számára érzelmileg fontos ügyért. Önfeláldozásra is képes a szeretett személyért.

Céljai élete során változhatnak, de a célokat megvalósító hajtóerõ nem. Szívós, kitartó akarattal, kiiváló szellemi, értelmi adottságaival képes megvalósítani önérdekeit. Ezt azonban nem lenne helyes összetéveszteni az önzéssel. Képes rá, hogy uralja önmagát, s így közvetve uralja a helyzeteket s a gyengább erejû embereket. A földi dolgoktól való elszakadás vágya, s a test vágyai közt vívódik lelke. Elmondhtó a Skorpió-szülöttekrõl, hogy olyan, mintha egy forró vulkánt- Mars és Plútó hatása- egy jégpáncél venne körül: a stabil víz és jég. A látszólag hûvös, tartózkodó magatartás azonban csak védekezés, hisz érzelmeiben oly könnyen sebezhetõ az ember. Hajtja a rejtett, titokzatos dolgok megismerésének vágya. Figyelmét az egyik legtitokzatosabb valóság- a lélek felé fordítja. Ahogy fokozatosan feltárulnak elõtte saját lelke pozitívumai és negatívumai, hatni akarása önnevelést, önfejlesztést eredményez. Újból és újból megméri, keresi, kutatja önmagát. S aki keres, az talál is. Óhatatlanul szembetalálja magát sötét felebarátjával, árnyékszemélyiségével meg nem élt vágyainak, illetve nem élhetõ vágyainak megszemélyesítõjével, s fellángol a harc a fény és a sötét között. Ez az intenzív belsõ élet megkívánj az egyedüllétet, a csendet. A csend mintegy alapot nyújt a meditációnak, s ugyanakkor lehetõség a belsõ hang meghallására is. E jegy szülötte intuitív, képes arra, hogy elõre megérezzen eseményeket. Belülrõl inspirálja valami, hogy a dolgok mélyére nézzen, s a véges mögött keresse a végtelent, az anyag mögött a szellemet, az ember titkát- a lét titkát. Sok Skorpió ember fordul érdeklõdéssel a misztikum felé. Szívesen kutatja a másik ember lelkének titkait, de a saját titkát nem osztja meg másokkal. Igazi érzéseit is legszívesebben eltitkolja. Ez visszavezethetõ a víz-jegyek érzékenységére. A félelme a sérüléstõl támadva védekezõ magatartáshoz vezethet. A rajta esett sérelmet nem egykönnyen felejti el, s a megbocsátásig hosszú az út, mely komoly önlegyõzést kíván. A szócsatákban különösen otthon érzi magát. Sokszor észre sem veszi, hogy csíp, szúr és vág. A születés és a hall körforgását a saját testében az alvés és ébrenlét váltakozásaiban éli át. Testi-lelki regenerálódását a mély alvás segíti elõ. A reggeli eszmélõdés után fokozatosan veti bele magát a munkába egy ráhangolási idõ után, s nem szívesen veszi, ha kizökkentik saját ritmusából. A saját útján szeret járni, a kényszert nem bírja, nem tûri. Igényli az elismerõ szvakat, a dicséretet, a hízelgést is kedveli, de átlát az üres hízelgõ szavakon, s a hízelgõt nem tiszteli.

Gyermekkorban:

Érzelmekkel teli lelkét gyakran tépázzák viharok. Ha akaratát nem tudja érvényesíteni, dühkitörédekkel reagál. Hogy energiáit felhasználhassa, tevékenységre kell fogni. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy itt emocionális energiáról van szó, ezért ennek levezetése is érzelmi csatornákon keresztül történhet: emberekre van szüksége, akiket szerethet, s hogy érzelmeit festményekkel, költeményekkel fejezhesse ki. A legtöbbet akkor adja a szülõ, ha rávezeti: "a legmagasabbat szeresse, amikor meglátja azt"

Szerelem:

A Skorpió ember számára a szerelem nem könnyû kaland, hanem felkavaró, felrázó élmény. Érzelmei mélységénél fogva a szerelmet mint misztériumot éli meg. Fontos szerepet játszik mind az érzelmi, mind a testi oldal. A jel kettõssége az erotikában is megmutatkozik, mert vagy leesik a mélységbe, vagy pedig éteri magasságokba emelkedve olvad fel benne. Szexulitása lángolóan szenvedélyes. A magasrendû Skorpió szenvedélyeit könnyen tudja kiélni alkotásaiban. Ilyenkor csodálatos teremtõ erõvel, alkotó-képességgel dolgozik. A Skorpió nõ erõs, kemény karakter, akit a szerelem és a család mellett hajt a munkában való elõrejutás vágya is.

Életmód-munka-szabadidõ tevékenység:

Szívesen tevékenykedik gyógyító célokért. Vágya az átformálás. Szárnyakat akar adni azoknak, akiket testi-lelki betegség tart fogva. A lelki betegségek gyógyításában mint pszichológus segíti a pácienst, hogy felszínre hozzon tudatalattijából és megszüntessen sok mindent, amit elfojtott. Mint orvos -inkább sebész. is kiváló lehet. Hajlama, hogy rejtett dolgok után kutasson, arra ösztönzi, hogy a tudomány, az ipar, a lelki élet területén tegyen felfedezéseket. Sokoldalú, kitartó, termékeny munkaerõ. A Skorpió mint a víz-jegyûek általában, vonzódik a mûvészetekhez. Irodalom terén leginkább a romantikus irodalom, a költészet ragadja meg. Szabad idejében szívesen hallgat zenét. Kedveli az aktív sportokat. Örömét leli minden elfoglaltságban, ami a tengerhez, vízhez kapcsolódik. Betegség terén az ivarszervek igényelnek nagyobb törõdést a betegség megelõzésében. Természetes hajlamainak gátlását okozza, ha túlságosan "földhözragadt" életre kényszerítik.

A Skorpió-tulajdonságok eltúlzása vagy torzulása olyan szenvedélyeket jelent, melyeket nem lehet eltéríteni. A mélyen parázsló harag, a szeretet gyûlöletbe fordulása, a szerelmi féltékenység katasztrófához fezethet. A túlzásba vitt titkolózás eredménye a keserû félreértés. Az elfojtott vágyak, amelyeket csak a tudatalattiban hatnak, egyszer csak kitörnek. Az alacsonyrendû Skorpió vágyai túlzott kiélésével beteíti meg magát. Erejének és akaratának érvényesítése a másik igényeinek figyelmen kívül hagyásával az erõszakosság és önzés felé viheti. A bántást, a sértést megbocsátani nem tudó magatartás bosszúállóvá teheti, s ennek gyümölcse a lelki békétlenség. Az emberen múlik, hogy mivé teszi magát, milyen értékekre tekint, milyen célokért küzd.

óriási az önbizalma, rendkívül kitartó, szeret a dolgok mélyére nézni, belelát mások lelkébe. Izgalmas, titokzatos egyéniség. Lebilincselõ társalgó. Nagyon határozott ízlése van. Magnetikus egyénisége van, csinos, gyakran veszedelmesen hipnotikus a megjelenése. Mindenki észreveszi átható tekintetét. Az emberek vonzódnak hozzá, mert felismerik milyen nagy rejtett tartalékokkal rendelkezik. Mindig képes megújulni. Ez a képessége önmagában is elég ahhoz, hogy felkeltse mások irigységét.

Akadnak Skorpiók, akik túlságosan kritikusak, támadóak, sõt még ijesztõek is, de ez ritka. Akár szeretik, akár gyûlölik, annyi bizonyos, hogy nem tudnak nem tudomást venni a személyérõl.

Intellektuális területen nagyszerû sikereket képes elérni, de bármilyen poszton megállja a helyét, mert mindent el tud sajátítani. Akaratereje legyõzhetetlen. Ebbõl fakad, hogy olyan munkát is elvállal, ami látszólag erejét meghaladja, és aztán sikeresen elvégzi, környezete nagy csodálkozására. Egyébként is alaptermészetéhez tartozik, hogy imádja a kihívásokat. Szeret vitatkozni, imád kritizálni, és általában gyõztesként kerül ki a szópárbajból.

Hogyan viselkedik a szerelmes Skorpió

 

 

 

A Skorpiót inkább lehetne erotikusnak nevezni, mint érzékinek. Ha megértjük a különbséget, a Skorpió szexualitása is világossá válik.

Mivel a Skorpió szilárd jegy, megvan benne a képesség, hogy hûséges maradjon, és megtartsa a szeretettet. Az a fanatizmus, amelyet olykor vallásos és politikai nézeteiben láthatunk, átjárhatja a kapcsolatát is. Akárhogy is, a Skorpió szeretõben – ha szerelmes – nincs semmi langyos.

A Skorpió legnagyobb problémája szeretõként – akár férfi, akár nõ az illetõ –, hogy szüksége van az ellenõrzés megtartására. Ebbe éppúgy beletartozik a féltékenység, mint a mély és tartós szerelem. Ha valami ostobaságot tett, túl büszke, hogy bocsánatot kérjen érte. Ez azt jelentené, hogy megadja magát valakinek. Másrészt kevéssé tiszteli azt, aki nem veszi fel vele a harcot. Neki kell gyõznie, de nem veszi jó néven, ha a partnere nem védekezik. Ezek a harcok meglehetõsen szokványosak.
Ha egy Skorpió visszafogottabb, akkor belül mindene forr, ahogy egy kitörni készülõ vulkán. Ha ilyen emberrel vagyunk együtt, gondoskodjunk róla, hogy találkozzon olyan emberekkel, akikkel összemérheti erejét. A válságok és kitörések elég megszokott játékok a Skorpió kapcsolataiban. Kérlelhetetlenül megbántódik, és a másiknak fizetnie kell minden valós vagy képzelt sértésért.

Ami igazán különlegessége a Skorpió szeretõnek, hogy valóban képes megérteni a másik személyt. Mivel semmi sem kerüli el a figyelmét, általában iszonyú sok mindent megtud partnerérõl. Akik nem szeretik ezt a fajta õszinteséget, jobb, ha másik jegyet választanak. Képes kiolvasni a másik szemébõl, hogy mire vágyik, és a legvégsõkig elmegy, hogy azt beteljesítse. Minden víz jegy jól érzi magát, ha szükség van rá, és ez alól a Skorpió sem kivétel.
Lehet, hogy a jegy szülötte megtartja a saját titkait, de azt nem engedi, hogy partnere is megõrizze a magáét. Ez az az enyém vagy, és kész hozzáállás azonban hihetetlenül hízelgõ is tud lenni.

Sok Skorpió úgy gondolja attól függetlenül, hogy nõ vagy férfi az illetõ , hogy õk flörtölhetnek vagy lehetnek viszonyaik, ám partnerüknek nem. Az más, mondják könnyedén. Ha azonos szabályokat szeretne valaki egy Skorpió mellett, akkor saját magát kell átformálnia.

 

 A misztikus Skorpió mélyről jövő vonzódást érez a látnoki világhoz, amely megnyitja a kaput az olyan élmények felé, mint amilyen például az angyalokkal való beszélgetés. Szeretsz bepillantani az élet fátyla alá és meglátni, hogy mit tartogat számodra valójában az élet.

Barbiel, az angyalod egyike azon 28 angyalnak, amelyek a Hold 28 udvarát őrzik. Ezek az udvarok rendkívüli jelentőséggel bírnak a kínai asztrológiában. Barbiel arkangyal megismerése ezért óriási spirituális előnyökkel járhat.

 

Titokzatos, csöndes, érzéki és érzékeny.
Visszahúzódó szemlélője az életnek. Vele nem fordulhat elő, hogy többször ugyanabba a hibába esik, hiszen nagyszerűen látja át az öszefüggéseket.
Mindezt persze nem köti az orrunkra, csak akkor ha kikérjük a véleményét.
Nem szereti ha megmondják mit csináljon, ugyanakkor igényli az irányítást.
Hamar megbántódik, és nehéz kiengesztelni, sokáig rágódik sérelmein.
Egy elmúlt kapcsolat árnyékában tud tölteni éveket, sebeit nyalogatva. Ilyenkor nehéz közel kerülni hozzá a másik nemnek. Ha szeret valakit, nagyon jól tud hozzá alkalmazkodni, igényeit háttérbe szorítva.
A szexualitás a gyengéjük. Szeretik a gyakori és minőségi szexet.